Cử nhân

Cử nhân quản lý chất lượng bệnh viện
Cử nhân tư vấn quản lý quốc tế
Cử nhân cải tiến quản lý tinh gọn quốc tế
Cử nhân quản lý chất lượng quốc tế
Thành Nha

Khách hàng

 • Coca Cola
 • Benh vien cho ray
 • doosan
 • Honda
 • Phong Phu
 • vicem
 • Vietnam airlines
 • ych
 • Dam Ca Mau
 • IPC
 • IAF
 • benh vien hoan my
 • DRC
 • Geleximco
 • cholimex
 • Nem Van Thanh
 • Petrolimex
 • ONP
 • Rang dong
 • Qui phuc
 • rincons
 • Sanofi
 • Ben thanh
 • Liksin
 • Vinh xuan