5S - KAIZEN

05/09/2019    2.621    4.6/5 trong 5 lượt 
5S - KAIZEN
Thể hiện khả năng cải tiến quản lý doanh nghiệp

 1. Vấn đề.

Quan tâm đến năng suất là doanh nghiệp đã có một bước nâng cao hình ảnh của mình. Đồng thời, nếu 5S được thực hiện và duy trì đúng chuẩn mực sẽ góp phần tích cực cho việc chuẩn hóa công việc và nâng cao chất lượng của doanh nghiệp. 
Đồng thời minh chứng được với các nhà đầu tư, với nhân viên, với khác hàng và các bên quan tâm khác về việc học kiểm soát được mọi hoạt động đảm bảo an toàn, chất lượng, nâng cao năng suất, tinh thần làm việc của nhân viên và tạo hình ảnh tốt khi khác hàng đến thăm.

2. Tiêu chuẩn 5S là gì?

Tiêu chuẩn 5S bao gồm các bước:
-       Sàng lọc (Sort).
- Sắp xếp  (Straighten).
- Sạch sẽ  (Shine).   
- Săn sóc  (Standardies).
- Sẵn sàng (Suistain).
5 bước này không chỉ là nền tảng của việc thực hiện cải tiến quản lý tinh gọn của doanh nghiệp mà còn tập trung vào việc các duy trì các tiêu chuẩn và kỷ luật để quản lý, áp dụng cho doanh nghiệp ở mọi nơi và đạt được đẳng cấp thế giới. Giúp cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng, tiết giảm các lãng phí và nâng cao năng suất hiệu quả làm việc của nhân viên, mang lại sự an toàn, môi trường xanh sạch.
Là một phần không thể tách rời của chiến lược phát triển bền vững và tạo tiền đề để xây dựng văn hóa cải tiến liên tục (Kaizen) của doanh nghiệp.

 

3. Tiến trình thực hiện của tôi.

- Bước 1: Đi Gemba.
- Bước 2: Chẩn đoán.
- Bước 3: Thực hiện đánh giá.
- Bước 4: Kiểm tra định kỳ
- Bước 5: Duy trì và cải tiến liên tục

4. Lý do chọn HIEP Model

Chúng tôi hiểu rằng thành công không chỉ là về việc nhận kết quả tài chính hữu hình mà còn phát triển con người có khả năng duy trì và phát triển trong một hệ thống và cải tiến hoạt động của doanh nghiệp.

5. Kinh nghiệm chuyên gia

Đã trải nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực quản lý, tư vấn và đào tạo cải tiến quản lý chất lượng, và nghiên cứu sự kết hợp tinh hoa từ các mô hình quản lý thành công trên thế giới, được rèn luyện và học tập từ các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới, với trình độ chuyên môn Tiến sĩ.

6. Cam kết.

Tôi cần kết quả, tôi cần người có khả năng suy nghĩ, giải quyết các vấn đề và cải tiến. Tôi cần duy trì cải tiến liên tục năng lực bản thân để mang lại sự hoàn hảo cho khách hàng.
 

Khách hàng

 • Coca Cola
 • Benh vien cho ray
 • doosan
 • Honda
 • Phong Phu
 • vicem
 • Vietnam airlines
 • ych
 • Dam Ca Mau
 • IPC
 • IAF
 • benh vien hoan my
 • DRC
 • Geleximco
 • cholimex
 • Nem Van Thanh
 • Petrolimex
 • ONP
 • Rang dong
 • Qui phuc
 • rincons
 • Sanofi
 • Ben thanh
 • Liksin
 • Vinh xuan