Hiệp định CPTPP

09/12/2019    40    4.6/5 trong 5 lượt 
Hiệp định CPTPP
Nội dung Hiệp định CPTPP
Vào tháng 3 năm 2018, CPTPP đã được ký kết chính thức bởi 11 thành viên quốc gia (không bao gồm Hoa Kỳ). Thỏa thuận này đã được 7 thành viên quốc gia bao gồm Úc, Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand, Việt Nam và chính thức có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2018. CPTPP sẽ có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2019.
CPTPP duy trì hầu hết các cam kết của TPP, ngoại trừ: (i) Các cam kết liên quan đến Hoa Kỳ; (ii) 22 mệnh đề đóng băng (có Danh sách chi tiết); và (iii) một số sửa đổi trong thỏa thuận song phương bên lề giữa các thành viên CPTPP.
Nội dung của Hiệp định:
CPTPP Toàn văn: Toàn văn CPTPP chỉ ra các điều khoản trong các Chương Thỏa thuận đã bị đình chỉ và do đó sẽ không áp dụng giữa các thành viên của CPTPP (Văn kiện)
Phụ lục 2 - D: Các cam kết thuế quan

Phụ lục 12  - Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh

Phụ lục 15 - A: Mua sắm chính phủ

PHỤ LỤC
Phụ lục I: Các biện pháp không tương thích về Dịch vụ và Đầu tư xuyên biên giới
 
Phụ lục II: Các biện pháp không tương thích về Dịch vụ và Đầu tư xuyên biên giới

Phụ lục III: Dịch vụ tài chính

Phụ lục IV: Doanh nghiệp nhà nước
 
 
wtocenter.vn

Bài viết trước

Bài viết sau

Thành Nha

Khách hàng

 • Coca Cola
 • Benh vien cho ray
 • doosan
 • Honda
 • Phong Phu
 • vicem
 • Vietnam airlines
 • ych
 • Dam Ca Mau
 • IPC
 • IAF
 • benh vien hoan my
 • DRC
 • Geleximco
 • cholimex
 • Nem Van Thanh
 • Petrolimex
 • ONP
 • Rang dong
 • Qui phuc
 • rincons
 • Sanofi
 • Ben thanh
 • Liksin
 • Vinh xuan