Kết nối giữa các mục tiêu DMADV và SMART

22/01/2021    983    4.6/5 trong 5 lượt 
Kết nối giữa các mục tiêu DMADV và SMART
Mặc dù chúng ta thường so sánh DMAIC so với DMADV nhưng lần này sẽ là chỉ ra những điểm tương đồng với một phương pháp luận khác thường thấy trong kinh doanh, được gọi là mẫu mục tiêu SMART và cho thấy có một mối tương quan quá rõ ràng.

Mục tiêu SMART là gì? 

Cụ thể: Điều này đề cập đến chi tiết của mục tiêu bạn muốn đạt được. Bạn muốn đạt được mục tiêu này ở đâu? Làm sao? Những điều kiện và hạn chế có thể xảy ra là gì? Chỉ định mọi chi tiết có thể có của mục tiêu.
 
Có thể đo lường: Chia mục tiêu của bạn thành các chi tiết có thể đo lường được. Điều này sẽ giúp bạn xác định rằng bạn đã đạt được mục tiêu cụ thể của mình. Điều này cần phải là bằng chứng cụ thể; Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là giảm 5 kg, thì số cân là bằng chứng cho thấy bạn đã đạt được mục tiêu của mình. Đối với điều này, bạn sẽ cần dữ liệu từ trước đó làm cơ sở. Sau đó, khi bạn tự cân, dữ liệu sẽ hiển thị số cân đã mất.
 
Có thể đạt được : Mục tiêu của bạn có thực sự đạt được không? Điều gì sẽ xảy ra để đạt được mục tiêu của bạn? Điều gì hiện đang xảy ra để ngăn cản bạn đạt được mục tiêu?
 
Có liên quan: Mục tiêu của bạn có liên quan đến tình huống cụ thể của bạn hay bạn đang thiếu các kỹ năng nhất định có thể khiến tình hình của bạn tồi tệ hơn? Nếu bạn đã được đào tạo cho kỹ năng cụ thể này, điều này có tự động giúp bạn đạt được mục tiêu này dễ dàng hơn không?
 
Đúng lúc: Bạn mong đợi khi nào đạt được mục tiêu này? Hãy cụ thể nhưng cũng phải thực tế trong thời gian bạn dành cho mình.

DMADV là gì?

Đây là phương pháp được sử dụng trong Six Sigma là viết tắt của: Define-Measure-Analyze-Design-Verify.
Bất cứ khi nào bạn muốn thiết kế một dịch vụ hoặc sản phẩm mới, mẫu là DFSS (Design For Six Sigma) và sử dụng khung DMADV để hiểu các yêu cầu của khách hàng. 
 
Xác định: Vạch ra mục tiêu của bạn và cụ thể. Đặt mục tiêu thực tế và có thể đo lường được và tại sao nó lại cần thiết.
 
Đo lường: Biết các yếu tố và thông số cực kỳ quan trọng, bao gồm cả rủi ro. Đồng thời đánh giá khả năng của quy trình.
 
Phân tích: Phát triển các lựa chọn thay thế thiết kế, làm việc với các kết hợp và kết quả khác nhau. Chọn những cái sẽ hoạt động.
 
Thiết kế: Một  mẫu chi tiết về cách thực hiện điều này để xem lỗi đã được thực hiện ở đâu và nếu cần, hãy sửa đổi lại
 
Xác minh: Đây là bước cuối cùng mà dịch vụ hoặc quy trình mới được thiết kế được đưa thực tế.  

Khách hàng

 • Coca Cola
 • Benh vien cho ray
 • doosan
 • Honda
 • Phong Phu
 • vicem
 • Vietnam airlines
 • ych
 • Dam Ca Mau
 • IPC
 • IAF
 • benh vien hoan my
 • DRC
 • Geleximco
 • cholimex
 • Nem Van Thanh
 • Petrolimex
 • ONP
 • Rang dong
 • Qui phuc
 • rincons
 • Sanofi
 • Ben thanh
 • Liksin
 • Vinh xuan